Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Vesaas Tarjei

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Vesaas Tarjei:     more books (73)
 1. The Birds (Peter Owen Modern Classics) by Tarjei Vesaas, 2002-12-31
 2. The Ice Palace (Peter Owen Modern Classics) by Tarjei Vesaas, 2009-09-02
 3. The Bridges by Tarjei Vesaas, 1972-12
 4. The Boat in the Evening (Peter Owen Modern Classics) by Tarjei Vesaas, 2004-02-27
 5. Tarjei Vesaas, (Twayne's world authors series. TWAS 100: Norway) by Kenneth Garnier Chapman, 1970
 6. Child of the Earth: Tarjei Vesaas and Scandinavian Primitivism (Contributions to the Study of World Literature) by Frode Hermundsgard, 1989-05-15
 7. Spring Night (Peter Owen Modern Classics) by Tarjei Vesaas, 2004-11-18
 8. Palais de glace by Vesaas Tarjei, 1993-01-07
 9. Land of Hidden Fires: Lynde Eldars Land by Tarjei Vesaas, 1973-12
 10. The seed; (A Panther book) by Tarjei Vesaas, 1968
 11. Through Naked Branches by Tarjei Vesaas, Roger Greenwald, 2000-03-13
 12. Beyond the Moment: 101 Selected Poems by Tarjei Vesaas, 2001-11-20
 13. The Bleaching Yard (Unesco collection of representative works) by Tarjei Vesaas, 1982-10
 14. 30 Poems by Tarjei Vesaas, 1971

1. Tarjei Vesaas
Short biography of the Norwegian novelist, suggestions for further reading, selected bibliography.Category Arts Literature Authors V Vesaas, Tarjei......Tarjei Vesaas was born in Vinje in Telemark into a farmer family. by Anthony Barnett);Through Naked Branches Selected Poems of Tarjei Vesaas, 2000 (trans.
http://www.kirjasto.sci.fi/vesaas.htm
Choose another writer in this calendar: by name:
A
B C D ... Z by birthday from the calendar Credits and feedback Tarjei Vesaas (1897-1970) Norwegian novelist, short story writer, and poet, who gained fame in his homeland and other European countries before and after World War II. Vesaas wrote his works in New Norwegian ( nynorsk ), formerly known as , "rural language." He published several books before his first significant success, DET STORE SPELET (1934, The Great Cycle), in which he portrayed traditional life in the countryside. Vesaas spent most of his life in the province of Telemark. His wife Halldis Vesaas also was a writer. "Like Pär Lagerkvist in Sweden and Martin A. Hansen in Denmark, he created his own rich language of symbols, through which he expressed in a very intimate artistic way the tension of the times and the tension within himself. His creative work is an inspired attempt to approach as closely as possible the basic experiences that have exercised their power over his entire life, and attempt to capture the incomprehensible, the inexpressible." (Sven H. Rossel in

2. Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas 1897 1970. Tarjei Vesaas ble født 20. august 1897 i Vinje i Telemarkog er en betydelig forfatter, både i norsk og internasjonal sammenheng.
http://www.christopher.no/litteratur/vesaas.htm
Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas er blant de fremste dikterne Norge har hatt i dette århundre, og vår eneste kandidat til Nobels litteraturpris i etterkrigstiden. Han skrev både romaner, noveller og dikt. Tarjei Vesaas ble født 20. august 1897 i Vinje i Telemark og er en betydelig forfatter, både i norsk og internasjonal sammenheng. I barndommen var Tarjei Vesaas mye ensom, og han gikk mye i skog og mark. Han hadde ikke hell med jentene og opplevde mye avslag. Han gikk i perioder med selvmordstanker. Vesaas hadde hele livet sitt skyldfølelse ovenfor faren sin fordi han ikke overtok farsgården, og dette kom til å prege mye av hans dikting senere. Han var gift med Halldis Moren Vesaas, og bodde fra 1934 på gården Midtbø i Vinje. Forfatterskapet strekker seg over en periode på ca. 50 år, - fra 1920 til 1970. Felles for alle verkene hans er at det ofte handles om enkeltmennesker. Enkeltmennesker som er på leting etter sitt eget ståsted i livet - både i forhold til seg selv og i forhold til omgivelsene. Det handler om mennesker i valgsituasjoner og kriser, og om mennesker som møter de destruktive kreftene. Han fører ofte mennesker så langt ut mot stupet at de lett kan falle utenfor. Bøkene er likevel ikke pessimistiske. De handler stort sett om selve redningen. Han viser ofte at det fins en vei ut av krisen. Det fins som regel hjelp dersom en er åpen for hjelp utenfra. Kontrasten mellom lys og mørke er et av de viktigste motivene i hans dikting.

3. Vesaas Tarjei
vesaas tarjei Tarjei Vesaas født 20. august 1897 i Vinje i Telemark, død 15.mars1970. Forfatter. Debuterte i 1923 med fortellingen Menneskebonn .
http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/vesaasta.htm
Anmeldelser:
THROUGH NAKED BRANCHES
Artikler:
Kommentar Den største i sin generasjon
TEATER Rørende og vakker Vesaas

bok Vesaas - fremdeles en gåte

TARJEI VESAAS slik sønnen ser ham
...
TEMA: Høstens bøker Vessas viser oss våre liv

Vesaas Tarjei
Tarjei Vesaas født 20. august 1897 i Vinje i Telemark, død 15. mars1970. Forfatter. Debuterte i 1923 med fortellingen "Menneskebonn". Har skrevet 22 romaner, 5 tekst- og novellesamlinger og sekt diktsamlinger. Tildelt Nordisk Råds litteraturpris 1964.
var w0=0; document.write('');

4. WIEM: Vesaas Tarjei
vesaas tarjei (18971970), norweski pisarz. Autor oryginalnych w formie powieci, ukazujcych zwizki czowieka z przyrod, tworzonych pod
http://www.encyklopedia.pl/wiem/002b60.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Norwegia
Vesaas Tarjei widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Vesaas Tarjei (1897-1970), norweski pisarz. Autor oryginalnych w formie powie¶ci, ukazuj±cych zwi±zki cz³owieka z przyrod±, tworzonych pod wp³ywem realistycznej prozy K. Hamsuna i nierzadko zawieraj±cych symboliczne uogólnienia, np.: Wielka gra (1934, wydanie polskie 1966), Ptaki (1957, wydanie polskie 1964), Pa³ac lodowy (1963, wydanie polskie 1969). Tak¿e zbiory wierszy, dramaty. Polski wybór opowiadañ Koñ z Hagget zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

5. Vesaas Tarjei
vesaas tarjei. (V). Einladung Gedicht von Tarjei Vesaas aus Løynde eldars land, 1953.
http://www.cxq.de/vesaas_tarjei.htm
cxq.de Vesaas Tarjei
(V)
Einladung
- Gedicht von Tarjei Vesaas aus Løynde eldars land, 1953. Aus dem Norwegischen übersetzt von Sören M. Sörries. Link zu einem Prosatext von Vesaas.
Staedte und gemeinden

Charlottenburg wilmersdorf

Einzelne werke

Beethoven ludwig van
...
Turnen gymnastik und fitness

Helfen Sie beim größten menschlich geschaffenen Webverzeichnis mit URL anmelden Open Directory Project Werden Sie Editor

6. WIEM: Vesaas Tarjei
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl V......vesaas tarjei (18971970), norweski pisarz. wersja dla drukarki. Literatura, Norwegiavesaas tarjei (1897-1970), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/002b60.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Norwegia
Vesaas Tarjei widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Vesaas Tarjei (1897-1970), norweski pisarz. Autor oryginalnych w formie powie¶ci, ukazuj±cych zwi±zki cz³owieka z przyrod±, tworzonych pod wp³ywem realistycznej prozy K. Hamsuna i nierzadko zawieraj±cych symboliczne uogólnienia, np.: Wielka gra (1934, wydanie polskie 1966), Ptaki (1957, wydanie polskie 1964), Pa³ac lodowy (1963, wydanie polskie 1969). Tak¿e zbiory wierszy, dramaty. Polski wybór opowiadañ Koñ z Hagget zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

7. Kvasir: Vesaas Tarjei
Annonsører Er domenet vesaas tarjei ledig? Kvasir vesaas tarjei Andre harsøkt tarjei vesaas isslottet tarjei vesaas fuglane tarjei vesaas
http://search.kvasir.no/query?q=Vesaas Tarjei

8. Kvasir: Vesaas Halldis Moren
Tarjei vesaas tarjei vesaas tarjei Vesaas blei fødd i 1897. Han vareldst av Men i 1934 gifta han seg med Halldis Moren Vesaas
http://search.kvasir.no/query?q=Vesaas Halldis Moren

9. Lesinrocks.com : Vesaas Tarjei
Translate this page Chargement de la page vesaas tarjei
http://www2.lesinrocks.com/inrocks/artistes/livres/vesaas_tarjei.htm
Chargement de la page : Vesaas Tarjei

10. Encyclopædia Britannica
Partners. •Top 10 Popular Sites for vesaas tarjei. Powered by Ask Jeeves. FindYellow Page listings for vesaas tarjei at SMARTPages Yellow Pages.
http://search.britannica.com/search?ct=eb&query=Vesaas Tarjei

11. Encyclopædia Britannica
Encyclopædia Britannica, Vesaas, Tarjei Encyclopædia Britannica Article. MLAstyle Vesaas, Tarjei. 2003 Encyclopædia Britannica Premium Service.
http://search.britannica.com/eb/article?eu=77144&query=vesaas tarjei

12. Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas. Tarjei Vesaas blei fødd i 1897. Han Tarjei Vesaas budde heimei 37 år, men han var ofte ute og reiste i Europa. Øydelegginga
http://vestnorden.no/vesaas.html
Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas blei fødd i 1897. Han var eldst av tre brør og odelsgut på garden Vesaas. Han var tidleg interessert i litteratur - framfor gardsdrift. Om dagen arbeidde han på garden og i skogen, men om kvelden las han ivrig frå den norske og nordiske bokheimen og frå verdslitteraturen. Og han byrja tidleg å skrive sjølv. Foreldra la ikkje press på han til å gjere sin plikt og bli gardbrukar. Tarjei Vesaas budde heime i 37 år, men han var ofte ute og reiste i Europa. Øydelegginga etter 1. verdskrig gjorde eit stort inntrykk på han, og sette sitt preg på bøkene hans, men han fann også inspirasjon i europeisk teaterkunst på 1920-talet. Han debuterte i 1923 med Menneskebonn , og romanar, noveller, skodespel, hørespel og diktsamlingar kom på løpande band, minst ei bok i året med unntak av krigsåra 1940-45 i over 40 år. I byrjinga fekk han dårleg kritikk, men han gav ikkje opp, og i 1930-åra fekk han sitt gjennombrott. Likevel er det særleg verka som kom etter 2. verdskrigen som er sentrale og som folk les i dag. Tarjei Vesaas blei ikkje bonde på Vesaas, men i 1930 kjøpte han garden Midtbø. Han angra straks og forpakta garden. Men i 1934 gifta han seg med Halldis Moren Vesaas, og dei slo seg ned nettopp der.

13. Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas (18971970) Norsk romanförfattare, poet och novelist.Skrev sina verk på nynorsk, och blev känd först efter många
http://www.abo.fi/~bdonner/vesaas.htm
Tarjei Vesaas
Norsk romanförfattare, poet och novelist. Skrev sina verk på nynorsk, och blev känd först efter många böcker med Det stora spelet (1934). De idag kanske kändaste verken är Fåglarna Isslottet och Huset i mörkret. Vesaas spenderade det mesta av sitt liv i Telemark. Hans första böcker från 20- till 40-talet beskriver livet på landet och i naturen. Så småningom blev texten allt mer symbolisk och allegorisk, med centrala teman som död och självrannsakan. I Grodden Kimen ) undersöker Vesaas det oförståeliga våld människan är kapabel till genom en historia om ett idylliskt litet samhälle på en ö där allting plötsligt blir en mardröm. Boken skrevs just då Norge dragits in i andra världskriget och kan ses som en reflektion över hur våld måst bemötas med ickevåld och förnuftigt reflektion. Vesaas var en uttryckt pacifist och greps hårt av kriget. Huset i Mörkret är en undersökning av ondskans natur och berättar om Norges kanp mot invasionen. Vesaas kanske vackraste bok är Fåglarna.

14. Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas.
http://www.freehomepages.com/nareda/vesaas.htm
Tarjei Vesaas
Forside Et trin op Underligt. De talte om busser, og det var som at høre lokkende sang bag et blåt forhæng.... - Der går en om tre timer, svarede han, mens det begyndte at kime og bølge i luften Det forunderlige I samme nu synger det igen op fra en tom sten derinde. En hul undergangstone.... ....Der dannes noget, som minder om en sang, i ham.... Korn over havet I denne lykkestund fældede han en diger birk. Først fik han et haglende regnskyl i ryggen, idet træet skælvede før faldet. Så kom faldet og suset af løvet gennem regnvævet. Sådan vil det suse, når jeg skal dø, fo'r det gennem hans hoved. Dette er suset gennem mit eget hjerte. Tusten Pludselig farer de sammen, både faderen og moderen. Var det en lyd, eller hvad i alverden var det? Heller ikke en lyd. Svein står i den åbne dør, som forbinder køkkenet og faderens arbejdsværelse. Skyggen. Svein og skyggen står i døren. De farer op fra bord og stoppekurv og tanker, på en gang. Svein og skyggen? At de ikke har set det før! Lyden, som ikke var nogen lyd, var skyggen over Svein. Det var skyggen. ....I stedet for den mørke sorg mærker han en strøm af noget, som truer med at skylle al sorg bort. Billeder og hændelser og farver og sang, som må klædes i ord hos ham lige så hurtigt som de vælder frem! For nu er det her. Det er kommet tilbage. Han har sin gamle evne, og store ting at fortælle om. I stedet for den tomme susen i hjernen føler han en flimren af nye lys, som må have nye ord - og han har ordene, de danser dybttonende i virvaret....

15. Tarjei Vesaas Books
Tarjei Vesaas Books. Tarjei I Tale Taler, Helsingar Og Prologar Av TarjeiVesaas By Tarjei Vesaas. Tarjei Vesaas Om Seg Sj²lv By Tarjei Vesaas.
http://www.sweetstar.com/Tarjei-Vesaas
SweetStar WebShop
God Bless America Singer Index Author Index Top Selling Accessories ... Photo
Tarjei Vesaas Books
Through Naked Branches
By Tarjei Vesaas, Roger Greenwald (translator) (paperback) Land Of Hidden Fires
By Tarjei Vesaas, Jerry Crisp (translator) The Ice Palace
By Tarjei Vesaas (hardcover - January 1993) The Birds.
By Tarjei, Vesaas The Boat In The Evening.
By Tarjei, Vesaas Spring Night
By Tarjei Vesaas (hardcover - January 1972) Têarnet
By Tarjei Vesaas The Great Cycle
By Tarjei Vesaas, Et Al The Bridges.
By Tarjei, Vesaas The Bleaching Yard By Tarjei Vesaas Huset Og Fuglen Tekster Og Bilete 1919-1969 By Tarjei Vesaas Selected Poems: 100 Poems Translated From The Norwegian With 8 Poems In The Original Nynorsk By Tarjei Vesaas, Anthony Barnett (translator) (paperback - December 1989) Beyond The Moment: One Hundred And One Select Poems By Tarjei Vesaas, Anthony Barnett (translator) (paperback - November 2001) Tarjei I Tale : Taler, Helsingar Og Prologar Av Tarjei Vesaas By Tarjei Vesaas Tarjei Vesaas Om Seg Sj²lv By Tarjei Vesaas Chiropractors Dentists Vision Care Allergists ... Massage Therapy Search WWW Search SweetStar.com

16. Tarjei Vesaas
Tarjei Vesaas. Fear and Loathing in Las Vegas. Child of the Earth Tarjei Vesaasand Scandinavian Primitivism (Contributions to the Study of World Literature).
http://www.artistactoractress.com/author/v/vesaas_tarjei.html
Tarjei Vesaas
Fear and Loathing in Las Vegas Kiss Live in Las Vegas Britney Spears - Live from Las Vegas Fear and Loathing in Las Vegas Salsa Birds The Boat in the Evening. The ice palace Land of Hidden Fires The Great Cycle Child of the Earth: Tarjei Vesaas and Scandinavian Primitivism (Contributions to the Study of World Literature) Through Naked Branches Spring night Tarjei Vesaas L²ynde land : Authors: V ArtistActorActress.com

17. ::: Topazz 2003 ::: Kjente Personer ::: Tarjei Vesaas
Tarjei vesaas tarjei Vesaas (18971970). Novellen 21 år er en av de mest kjentekjærlighetsnovellene til Tarjei. Vesaas døde 15. mars 1970. Tilbake.
http://home.no.net/topazz/kjente/tarjei.htm
Startside Favoritter
Meny Start side
Historie

Kjente personer

Kultur
...
Stem

Om Topazz Info om Topazz
Kontakt Topazz

Mail til Topazz

Her er du: Topazz Kjente personer

Tarjei Vesaas
Fuglane Linker: Topazz Alle rettigheter forbeholdt. Send kommentarer og tips til webmaster . Ansvarlig webredaktør: Andreas H

18. Le Germe Vesaas Tarjei
Translate this page Le germe vesaas tarjei. Auteur vesaas tarjei. TitreLe germe. Rubriques Poche Rubriques 3 Poches
http://www.superencyclopedies.com/Vesaas-Tarjei-Le-germe-2253065064.html
Le germe Vesaas Tarjei
Auteur: Vesaas Tarjei
Titre: Le germe
Rubriques: Poche
Rubriques 3: Poches
Ludlum Robert Le cercle bleu ...

Chrétien de Troyes, Hult Davi...

Brereton Georgine E. (Georgin...

Home
...
Link

19. Vesaas, T.; Greenwald, R., Ed. And Trans.: Through Naked Branches: Selected Poem
Information on a book with selected Poems of tarjei vesaas, Translated by Roger Greenwald.
http://pup.princeton.edu/titles/6805.html
PRINCETON
University Press SEARCH:
Keywords Author Title More Options Power Search
Search Hints

E-MAIL NOTICES
NEW IN PRINT E-BOOKS ... HOME PAGE Finalist, PEN Award for Poetry in Translation
Through Naked Branches:
Selected Poems of Tarjei Vesaas
Translated and edited by Roger Greenwald
Shopping Cart Reviews Table of Contents Tarjei Vesaas, one of Scandinavia's greatest fiction writers, has been less well known as a poet. Now Roger Greenwald, an award-winning translator of Scandinavian poetry, presents forty-six poems drawn from Vesaas's six volumes of poetry. This selection is intended to reveal the distinctive sensibility and voice of Vesaas the poet. The Norwegian texts appear facing the English versions, which won the American-Scandinavian Foundation Translation Prize. The translator's groundbreaking introduction explores why Vesaas's poetry has often resisted critical analysis and how it challenges received notions of modernism. Excerpts from Vesaas's writings about himself and his work supply helpful background and give some sense of the man behind the work. Vesaas emerges as a lyric and meditative poet of uncommon depth, who renders states of being beyond the reach not only of discourse, but of most poetry as well. From "The Boat on Land": Your still boat
hasn't got a name.

20. Child Of The Earth
Information about a book by Frode Hermundsgard about tarjei vesaas and Scandinavian Primitivism.
http://info.greenwood.com/books/0313259/0313259445.html

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter