Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Nin Anais

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 81    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Nin Anais:     more books (100)
 1. Fire: From "A Journal of Love" The Unexpurgated Diary of Anaïs Nin, 1934-1937 by Anaïs Nin, 1996-07-22
 2. The Diary of Anais Nin, Vol. 1: 1931-1934 by Anais Nin, 1969-03-19
 3. Delta of Venus by Anais Nin, 2004-02-02
 4. The Diary of Anais Nin, Vol. 2: 1934-1939 by Anais Nin, 1967
 5. Little Birds by Anais Nin, 2004-02-02
 6. Henry and June: From "A Journal of Love" -The Unexpurgated Diary of Anais Nin (1931-1932) by Anais Nin, 1990-10-29
 7. Incest: From "A Journal of Love" -The Unexpurgated Diary of Anaïs Nin (1932-1934) by Anaïs Nin, 1993-09-16
 8. The Diary of Anais Nin, Vol. 3: 1939-1944 by Anais Nin, 1971-03-24
 9. Under A Glass Bell (Swallow Paperbook) by Anais Nin, 1948-01-01
 10. The Diary of Anais Nin, Vol. 5: 1947-1955 by Anaïs Nin, 1975-03-26
 11. White Stains (Volume 0) by Anais Nin, 2009-03-31
 12. The Diary of Anais Nin, Vol. 4: 1944-1947 by Anaïs Nin, 1972-10-18
 13. The Diary of Anais Nin, Vol. 6: 1955-1966 by Anais Nin, 1977-11-03
 14. House Of Incest by Anais Nin, 1958-01-01

1. Who2 Profile: Anais Nin
ANAIS NIN • Writer. Other authors of Nin's era Virginia Woolf, Ayn Randand Doris Lessing. Al's Anais Nin Page A fan offers excerpts and links,
http://www.who2.com/anaisnin.html
ANAIS NIN Writer Henry Miller , led to her popular resurgence in the 1970s as a feminist icon and a literary figure of the avant-garde.
Other famous diary-keepers: Samuel Pepys and Anne Frank ... Other authors of Nin's era: Virginia Woolf Ayn Rand and Doris Lessing
Al's Anais Nin Page

A fan offers excerpts and links Thinking of Anais Nin
Personal recollections of meeting Nin Dierdre Bair on Anais Nin
Salon interview with her biographer
Good full introduction, from the University of Alberta Birth:
21 February 1903 Birthplace:
Neuilly, France Death:
Best Known As:

Diarist and lover of Henry Miller Shop for Posters at AllPosters.com

2. Anais Nin - Bibliografia
Translate this page Diario (3) - 2001 - nin anais - Bompiani - € 8,26. Diario (4) - 2001 - nin anais- Bompiani - € 7,75. Diario (5) - 2001 - nin anais - Bompiani - € 8,26.
http://www.eracle.it/letteratura/erotica_lettere/anais_nin.asp
Home Cinema Erotismo Fumetti ...
Diario (3)
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 8,26
Diario (4)
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 7,75
Diario (5)
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 8,26
Diario (6)
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 8,78
Una spia nella casa dell'amore
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 6,46
Figli dell'Albatros
- 2001 - Nin Anais - Fazi - € 12,39
Diario (1)
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 8,26
Diario (2)
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 8,26
Diario 1931-1966
- 2001 - Nin Anais - Bompiani - € 49,58
Il delta di Venere
- 2000 - Nin Anais - Bompiani - € 7,23 DELTA DI VENERE - 2000 - Nin Anais - Bompiani - € 7,23 - 2000 - Nin Anais - Bompiani - € 7,23 La voce - 1999 - Nin Anais - Bompiani - € 6,71 Incesto - 1999 - Nin Anais - Bompiani - € 7,75 INCESTO - 1999 - Nin Anais - Bompiani - € 7,75

3. Fire : From A Journal Of Love : The Unexpurgated Diary Of Anais Nin 1934-1937 Ni
Fire From a Journal of Love The Unexpurgated Diary of Anais Nin 19341937nin anais. Author nin anais. Category Biographies Memoirs
http://www.novelindex.com/Nin-Anais-Fire-From-a-Journal-of-0156003902.html
Fire : From a Journal of Love : The Unexpurgated Diary of Anais Nin 1934-1937 Nin Anais
Title: Fire : From a Journal of Love : The Unexpurgated Diary of Anais Nin 1934-1937
Author: Nin Anais
Bolger, Dermot,Toibin, Co Finb...
Alcala, Kathleen The Flower in...

Perez-Reverte, Arturo,Sot The ...

Moore, Lucy The Thieves' Opera...
...
Down to Business. Wi-3190194742...

4. Anais Nin Buecher
Translate this page Info1 Info2 nin anais Trunken vor Liebe. Intime Geständnisse. Info1Info2 nin anais Henri, June und ich. Intimes Tagebuch.
http://www.lehrwerke.de/NinAnais.htm
Anais Nin Buecher
Nin Anais
Trunken vor Liebe. Intime Geständnisse.

Nin Anais
Henri, June und ich. Intimes Tagebuch.

Nin Anais
Das Kindertagebuch 1919 - 1920.

Nin Anais
Wir steuern den Kurs unserer Ehe nur mit tiefer Liebe. Die frühen Tagebücher 1923-1927.

Nin Anais
Ich suche das Leben. Die frühen Tagebücher 1927-1929.

Nin Anais Tagebücher. Cassette.

5. Quotations From Anais Nin
Quotations from Anais Nin Find Anais Nin items at the Quotegeek Store.Quotegeek Literature and Personalities nin anais. Search Now
http://www.quotegeek.com/Literature/Nin_Anais/
Quotations from Anais Nin
Choose a Location Home Literature and Personalities Movies and Television Themes New Quotations Forums Store Add a Quotation Search
 • Find Anais Nin items at the Quote Geek Store
 • Add a quotation
 • Search Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
  ( Rating: Review It Search: Number of Results:
  As Keywords: As Phrase:
  AND connector: OR connector: Or search:
 • Movies and Television
 • Anais Nin
  (1903-1977) writer and diarist Find Anais Nin items at the Quotegeek Store Quotegeek Literature and Personalities : Nin Anais Search Now:
  quotegeek.com collection and images © 1999-2000 Katharine Brown
  designed and maintained by Katharine Brown
  Links Engine 2.0 By: Gossamer Threads Inc.
  pages last updated 3-Nov-2000 at the obscene hour of 18:48:05 var site="sm3quotegeek"

  6. Tagebücher 1920-1921 Nin Anais
  Translate this page Tagebücher 1920-1921 nin anais. Tagebücher 1920-1921 nin anais. turtlebackWeeber Karl-Wilhelm Schlag na Kubitschek Ruth Maria Lichtme
  http://www.fdclan.de/Nin-Anais-Tagebuecher-1920-1921-348500510X.html
  Tagebücher 1920-1921 Nin Anais
  Tagebücher 1920-1921
  Nin Anais
  turtleback
  Weeber Karl-Wilhelm Schlag na...

  Kubitschek Ruth Maria Lichtme...

  Harder Gustav Tourenskifahren...

  Foulon Andre Sporttauchen für...
  ...
  Home

  7. Tagebücher 1966-1974 (Bd7) Nin Anais
  Translate this page Tagebücher 1966-1974 (Bd7) nin anais. Tagebücher 1966-1974 (Bd.7) nin anais. turtlebackWaldeck Felicitas Jin Shin Jy Ohlig Adelheid Gute Reise und
  http://www.fdclan.de/Nin-Anais-Tagebuecher-1966-1974-Bd-7-3485004340.html
  Tagebücher 1966-1974 (Bd7) Nin Anais
  Tagebücher 1966-1974 (Bd.7)
  Nin Anais
  turtleback
  Waldeck Felicitas Jin Shin Jy...

  Ohlig Adelheid Gute Reise und...

  Weeber Karl-Wilhelm Schlag na...

  Kubitschek Ruth Maria Lichtme...
  ...
  Home

  8. Skellarlist Anais Nin
  Anais nin anais Nin Herself Read Selections from Her Diaries, 19311934/AudioCassettes; Anais Nin; Audio Cassette; $14.35; Read more about this title
  http://www.imote.com/contraband/nin.html
  Anais Nin:

  9. Nin Anais - Szpieg W Domu Mi³o¶ci - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
  nin anais,szpieg w domu milosci ,Nin,Anais,szpieg,w,domu,milosci,,Wydawnictwo,LiterackieKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
  http://wysylkowa.pl/ks66536.html

  Przejd¼ do

  ksiegarni
  Przejd¼ do
  muzyki
  ...
  Poka¿ wszystkie

  Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
  Aforyzmy
  Albumy

  Archeologia
  ...
  zamknij liste kategorii

  Naszym Przyjacielem jest:
  szpieg w domu mi³o¶ci Nin Anais Wyd. Wydawnictwo Literackie Powiadom znajomego o ksi±¿ce Niestety, brak ksi±¿ki w magazynie. Cena: Cena promocyjna( ISBN: Kim jest Sabina? Dlaczego zachowuje siê jak cz³owiek, który pope³ni³ przestêpstwo i przejawia wszystkie symptomy winy? Czy jest aktork±, czy chce ni± byæ, czy tylko j± udaje? Jak uczy siê oddzielaæ namiêtno¶æ od mi³o¶ci? Kto ¶ledzi jej grê i sk±d siê tyle o niej dowiedzia³? Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych muzyka.wysylkowa.pl ... bizuteria.wysylkowa.pl

  10. Nin Anais - Delta Wenus - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
  nin anais,Delta wenus,Nin,Anais,Delta,wenus,ZYSK,I,SKA Ksiegarnia wysylkowa -jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne, beletrystyka
  http://wysylkowa.pl/ks200298.html

  Przejd¼ do

  ksiegarni
  Przejd¼ do
  muzyki
  ...
  Poka¿ wszystkie

  Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
  Aforyzmy
  Albumy

  Archeologia
  ...
  zamknij liste kategorii

  Naszym Przyjacielem jest:
  ¦ladami Wenus
  Sar Jan Wyd. Studio Astropsychologii Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Praca ta ca³kowicie po¶wiêcona jest temu wszystkiemu, co sk³ada siê na ideê ¿ycia intymnego. Obejmuje problematykê uczucia jako jako ¿ród³a erotyki, w ca³ym zakresie tego , co nazywamy seksualno¶ci± i zmys³owo¶ci±. Temat ten przedstawiony jest na p³aszczy¿nie astrologii - horoskopu indywidualnego.Przedstawione materia³y s± sprawdzone w trakcie wielu lat pracy, w oparciu o przyk³ady z praktyki jak te¿ specjalistyczne badania - s± one informacj± rzeteln±. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Opowie¶æ filmowa Autor: Jane Mason Sarah Hines-Stephens Wyd. EGMONT Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Szczególny dar dla córki Autor: Medina Sarah Wyd.

  11. Trunken Vor Liebe Sonderausg Nin Anais
  Translate this page Trunken vor Liebe Sonderausg nin anais. Titel Trunken vor Liebe Sonderausg. Autornin anais. Rubrik Kategorie Glauben können . Zuversicht gewinnen.
  http://www.buch-zentrale.de/Nin-Anais-Trunken-vor-Liebe-Sonder-3502195110.html
  Trunken vor Liebe Sonderausg Nin Anais
  Titel: Trunken vor Liebe Sonderausg.
  Autor: Nin Anais
  Rubrik:
  Kategorie:
  Glauben können....

  Zuversicht gewinnen. Bess...

  Gelassenheit erlangen. Be...

  Hoffnung schöpfen. Besser...
  ...
  Home

  12. Die Verborgenen Früchte Nin Anais
  Translate this page Die verborgenen Früchte nin anais. Titel Die verborgenen Früchte.Autor nin anais. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen
  http://www.buch-zentrale.de/Nin-Anais-Die-verborgenen-Fruechte-3502195102.html
  Die verborgenen Früchte Nin Anais
  Titel: Die verborgenen Früchte.
  Autor: Nin Anais
  Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Amerikanische Literatur Romane Erzählungen
  Kategorie: Belletristik
  Frieden finden. Besser al...

  Glauben können....

  Zuversicht gewinnen. Bess...

  Gelassenheit erlangen. Be...
  ...
  Home

  13. About Anaïs (Anais) Nin
  About Anais nin anais Nin (19031977) Biography from The Penguin Biographical Dictionaryof Women. 1990. (compare prices); Nin, Anais and friends. White Stains.
  http://womenshistory.about.com/library/bio/blbio_nin_anais.htm
  zfp=-1 About History Women's History Search in this topic on About on the Web in Products Web Hosting in partnership with
  Women's History
  with Jone Johnson Lewis
  Your Guide to one of hundreds of sites Home Articles Forums ... Help zmhp('style="color:#fff"') This Week's Articles tod('tih'); Today in History Daily Quiz tod('pod'); Picture of the Day Special Subscription Offers Subscribe Now Choose One: Subscribe Customer Service Subjects Essentials/Basics
  March: WH Month!

  Biographies

  World: by Place
  ... All articles on this topic Stay up-to-date!
  Subscribe to our newsletter.
  Advertising Free Credit Report
  Free Psychics

  Advertisement
  Anaïs (Anais) Nin February 21 , 1903 - January 14, 1977)
  She was born in France. Her father was the Spanish composer Joaquin Nin, her mother Cuban, French and Danish. She moved to the United States in 1914 after her father deserted the family, where she attended Catholic schools, dropped out of school, worked as a model and dancer and returned to Europe in 1923. She studied psychoanalysis with Otto Rank and briefly practiced as a lay therapist in New York. She was a patient of Carl Jung for a time as well. Finding it difficult to get her erotic stories published, she helped found Siana Editions in France in 1935. By 1939 and the outbreak of World War II she returned to New York, where she became a figure in the Greenwich Village crowd.

  14. Please Wait A Moment, Searching Millions Of Books
  Add search as want refine search - glossary of terms bar nin anais, Delta ofVenus, Penguin 1990. Nin, Anais, Collages, Athens, OH, USA Swallow Press . 1964.
  http://biblion.com/search.php?searchby=Author&qsearch=Anais Nin

  15. Ventura Pacific Used Books - Nin Anais
  Current Search nin anais in fields author. Browse Categories. A Spy in the Houseof Love by Nin, Anais, 10.00, add to your cart or call 888.696.6111.
  http://www.venturapacific.net/cgi-bin/index/testresults?fields=author&values=Nin

  16. Anais Nin
  A website devoted to nin that includes online recollections of people who actually knew the enigmatic Category Arts Literature Authors N nin, anais......Enter the Site. ©1996 2002 by anais nin Web Site.
  http://www.anaisnin.com/

  Enter the Site

  Enter the Site

  17. Al's Anais Nin Web Page
  Selections and review of diaries and novels with reviews, links, and contact information.
  http://www.angelfire.com/art/megathink/anais/
  A web page by Alan Nicoll. I apologize for the minimalist nature of this web page, but I have better things to do than add bells and whistles to something that will be seen by very few people.
  Linotte, 1914-1920: Read July-August, 2001.
  My selections
  . Thorvald and Joaquinito are her younger brothers.
  My review
  Early Diary, Vol. 2, 1920-1923: Read September-October, 2001.
  My selections
  . Hugo becomes her fiancee, Eduardo is a cousin.
  My review
  The Seduction of the Minotaur Read August-September, 2001.
  My selections

  My review
  Links:
  A.N. Home Page : An "introductory" site by a fan, with a well-annotated list of links to other sites.
  "Labyrinth": selections from Linotte

  A Nin Diaries site

  Salon
  Yahoo Clubs -data as of 11/29/01:
  : 466 members, thriving. : 9 members, inactive. : 19 members, little activity. My email address is: anicoll@bigvalley.net Home You'll find a lot more of my writing here.

  18. The Diaries Of Anais Nin
  Detailed excerpts from anais nin's diaries, beginning with her earliest, LINOTTE 19141920.
  http://www.angelfire.com/in2/anais/anaisworld.html
  The Diaries of Anais Nin
  The Early Diary of Anais Nin: Volume One ("Linotte") 1914-1920 published by Harcourt Brace
  Hope you enjoy reading these excerpts from Linotte. UPDATED JUNE 13TH 2000. NEW EXCERPTS THROUGHOUT EACH YEAR!!!!! Anais Nin Club Anais Nin BOOK OF THE MONTH reading for JUNE/JULY;LINOTTE
  August 11, 1914.~~~"Impressions of Arrival In New York"
  We were all dressed and on deck. It was 2 o'clock and one could vaguely see a city, but very far away. The sea was gray and heavy. How different from the beautiful sea of Spain! I was anxious to arrive, but I was sad. I felt a chill around my heart and I was seeing things all wrong. Suddenly we were wrapped in a thick fog. A torrential rain began to fall, thunder rumbled, lightning flashes lit the heavy black sky. The people promptly took refuge in the lounge. None of the Spanish passengers had ever seen weather like that, so the frightened women wept,the men prayed in low tones. We were not afraid. Maman had seen many storms and her calmness reassured us. We were the first to go back up on the wet deck. But the fog continued and we waited. It was 4 o'clock when the ship began to move again, slowly, as though she approached the great city with fear. Now, leaning on the railing, I couldn't hear anything. My eyes were fixed on the lights that drew closer, I saw the tall buildings, I heard the whistling of the engine, I saw a great deal of movement. Huge buildings went by in front of me. I hated those buildings in advance because they hid what I love mostflowers, birds, fields, liberty.

  19. Anais Nin
  A brief profile of the author at the Cosmic Baseball Association's website.
  http://www.cosmicbaseball.com/nin7.html
  Anaïs Nin
  General Manager
  1997 Paradise Pisces
  French Writer Ms. Nin can be evaluated from many different positions. Erica Jong writes: Nin's independence both as a wife and as a lover seems beguiling. At first she appears a beacon of liberation for women, but perhaps she was more enslaved to men than most of us....In a way she traduced her art for the sake of her deceptions. Nin was fashionable in the hedonistic '60s and '70s. An icon of the women's liberation movement, she was as revered as her former lover, Henry Miller, was reviled. But informed opinions ebb and flow and more recently Miller has been rehabilitated and Nin has been reconsidered, in a less positive light. In a review of a Nin biography, Barbara Kraft writes: [She] was unremittingly self-serving, devoid of even the most elemental moral or ethical considerations. A recent biography of Nin claims that Nin lied about everything. Apparently her "unexpurgated" diaries are as indifferent to the truth as anything else she wrote or spoke about. What then are we to make of a woman who provides the following recipe for happiness?

  20. Anaïs Nin
  Los escritores Henry Miller y Anaïs nin son un ejemplo de lo anterior.
  http://www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/9703/anais.htm
  Cuando compramos libros y no fotografías de escritores es porque la devoción a las palabras tiene que ver con aquellas empleadas para hacer literatura y no las que construyen la vida privada de los escritores.
  A menudo la literatura parte de la biografía, lo cual es lógico pues escribir, literaturizar la vida propia puede ser desde una catarsis o un exorcismo hasta una excusa. Pero el caso más polémico es el de aquellos escritores que hicieron de su vida literatura y de la literatura su vida. La biografía como fuente constante de motivos literarios. La pregunta que se plantean estos escritores e incluso sus lectores es si están viviendo de una forma determinada para narrarlo así después, si están forzando sus vidas para que estas tengan un álito literario y sean así buen pasto de Novela, o de Diario. Los escritores Henry Miller y Anaïs Nin son un ejemplo de lo anterior. Pese a la infravaloración que usualmente ha sufrido Anaïs Nin ante la figura de Miller, con la reciente publicación de sus diarios sin expurgar sale a la luz una Anaïs distinta. Los Diarios que ella escribió convierten su obra en un legado superior al de Miller. Los Diarios, junto a sus novelas, cuentos y ensayos la convierten en un talento aún no valorado, ridículo estereotipo feminista debido a las ideas preconcebidas sobre los diarios, a su colección de cuentos eróticos y a la injusta película "Henry y June".
  El Diario y El Rey Sol
  Anaïs comenzó a escribir en un cuaderno durante su viaje a Nueva York en 1914, cuando ella tenía 11 años. Fue el año en que su padre, el compositor español Joaquín J. Nin y Castellanos abandonó a su mujer Rosa Culmell y esta metió a sus tres hijos en un barco y cruzaron el Atlántico. Cuando años después regresó a París, casada con Hugo Guiler y poco a poco fue descubriendo su diario de infancia (

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 81    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter