Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Eddings David

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 96    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Eddings David:     more books (100)
 1. The Belgariad, Vol. 1 (Books 1-3): Pawn of Prophecy, Queen of Sorcery, Magician's Gambit by David Eddings, 2002-08-27
 2. Demon Lord of Karanda (The Malloreon, Book 3) by David Eddings, 1989-10-14
 3. Guardians of the West (The Malloreon, Book 1) by David Eddings, 1988-02-12
 4. The Malloreon, Vol. 1 (Books 1-3): Guardians of the West, King of the Murgos, Demon Lord of Karanda by David Eddings, 2005-08-30
 5. The Malloreon, Vol. 2 (Books 4 & 5): Sorceress of Darshiva, The Seeress of Kell by David Eddings, 2005-08-30
 6. The Redemption of Althalus by David Eddings, Leigh Eddings, 2001-11-12
 7. The Rivan Codex: Ancient Texts of THE BELGARIAD and THE MALLOREON by David Eddings, Leigh Eddings, 1999-11-02
 8. The Elder Gods (The Dreamers, Book 1) by David Eddings, Leigh Eddings, 2004-10-01
 9. The Elenium: The Diamond Throne The Ruby Knight The Sapphire Rose by David Eddings, 2007-09-25
 10. Crystal Gorge (The Dreamers, Book 3) by David Eddings, Leigh Eddings, 2006-08-01
 11. The Belgariad, Vol. 2 (Books 4 & 5): Castle of Wizardry, Enchanters' End Game by David Eddings, 2002-08-27
 12. The Diamond Throne by David Eddings, Leigh Eddings, 1990-06-13
 13. The Treasured One (The Dreamers, Book 2) by David Eddings, Leigh Eddings, 2005-07-01
 14. The Tamuli: Domes of Fire - The Shining Ones - The Hidden City by David Eddings, 2008-11-25

1. David Eddings And MUDs
David, Eddings, Leigh, Belgariade, Garion, Perils, decalogie, trilogie, magie Malloree
http://www.prophecy.lu/david_eddings
David Eddings and Role-Playing MUD's
Hello David Eddings or MUD fans.
About David Eddings
David Eddings was born in Spokane, Washington in 1931, and was raised in the Puget Sound area north of Seattle.
He received a Bachelor of arts degree from the university of Washington in 1961.
He has served in the United States Army, worked as a buyer for the Boeing Company, has been a grocery clerk and has taught college English.
He has lived in many parts of the United States.
He's first Novel, High Hunt , was a contemporary adventure story. The field of fantasy has always been of interest to him, however, and he turned to The Belgariad in an effort to develop certain philosophical ideas concerning that genre.
Leigh Eddings has collaborated with her husband for more than a dozen years.
The Eddings live in the Southwest.
Books by David Eddings
 • High Hunt. The Losers. The Belgariad.
  • Pawn of Prophecy. Queen of Sorcery. Magician's Gambit. Castle of Wizardry. Enchanters' End Game.
  The Malloreon.

2. Fireandwater.com | Authors | Author Homepage
Biography, interview, and limited information about some of his books.
http://www.fireandwater.com/eddings
Title Author Keywords ISBN e-books coming soon news signed copies ... win childrens books watch video interview hear audio clip read interview download extract add item to basket proceed to order F.A.Q. Sitemap About HarperCollins
David Eddings
David Eddings spent much of his life in the United State Army, as a buyer for the Boeing Company, has been a grocery clerk, and has taught college English. His first novel, High Hunt (published in 1973), was a contemporary adventure story. Soon the field of fantasy called and thus began a remarkable publishing career. His first two series, The Belgariad and The Malloreon established him and his wife, Leigh, as one of the best selling fantasy novelists in recent memory
Please Choose .. Clive Barker Black House Paulo Coelho The Corrections David Eddings The Pearl Saga Val McDermid Tony Parsons Carol Shields J.R.R. Tolkien Lillian Too
Please Choose .. David Aaronovitch Paul J. Achtemeier Lesley Ackland David Adam Ken Adams Tony Adams Mark Adkin Lesley Adkins Roy Adkins Carol Adrienne Fiona Agombar Kiranjit Ahluwalia Nick Aiken Bev Aisbett Decca Aitkenhead Jez Alborough Gill Alderman John Alderman Brian Aldiss Jane Alexander Nelson Algren Vicky Allan Robert Allen Isabel Allende Dorothy Allison Peter Alliss Jocelyn Almond Robert M. Alter

3. David Eddings
David Eddings. David Eddings je spisovatel, který me osobne hodne sedí a jepro me jedním z tech, jejichž nové knihy kupuju už proto, že vyšly.
http://www.geocities.com/Area51/Crater/2408/eddings.htm
David Eddings
Narodil se 7. èervence 1931 ve Spokane, Washington. Studoval na univerzitì ve Washingtonu. Pracoval nejdøíve jako manažer firmy Boeing Co. , ale dlouho se tam neudržel. Hodnì potom støídal zamìstnání, jako tøeba uèitel na univerzitì. Nyní je jedním z nejlepších a nejúspìšnìjších anglo-amerických fantasy spisovatelù.
Knihy Davida Eddingse vydané v èeštinì
Sága Belgariad : Pìšec proroctví, Královna magie, Kouzelníkùv gambit, Vìž èerné magie, Divotvùrcova koncovka
Sága Malloreon
: Strážci západu, Král murgù, Pán démonù z Karandy, Darshivská èarodìjnice, Vìštkynì z Kellu
Sága Elénium
: Diamantový trùn, Rubínový rytíø, Safírová rùže
Sága Tamuli
: Plamenné chrámy, Záøící, Skryté mìsto
Èarodìj Belgarat
: Úsvit, Soumrak
Kouzelnice Polgara
: Rivanský Trùn Eddings již dokonèil další dílo ze svìta Belgariad a Malloreon, které se jmenuje Rivanský kodex ( v originále The Rivan Codex ) - o pøípravì jeho vydání u nás ( jestli vùbec ) ještì bohužel nic nevím.
Belgariad
velkolepá sága o historii zápasu bohù, králù a lidí, jenž trval sedm tisíc let - o neznámých zemích a událostech - o osudu a proroctví, které musí být naplnìno! Pøed dávnými èasy, jak praví legendy, pokoušel se zlý bùh Torak získat vládu nad svìtem, a vehnal lidi a ostatní bohy do války. Èarodìj Belgarat se však postavil do èela šikù, aby získal Orb, který chránil lid Západu. Staré proroctví hlásalo, že dokud bude Orb uložen v Rivì, bude západ v bezpeèí. Tento pøíbìh se vypráví od poèátku vìkù, ale Garion na pohádky nevìøí - pøestože ho celá léta straší temný muž, který nevrhá stín. Mladík žije na tichém statku se svou tetou Pol - jak mùže tedy tušit, že Odpadlík chce probudit ze spánku strašlivého Toraka a Garion bude nucen vyrazit na dlouhou výpravu, plnou magie a nebezpeèí, spolu s tìmi, které miluje - ale opravdu to netuší? Zatím jsou jeho sny ještì nevinné a netrápí ho bøemeno podivného dìdictví. Zatím...

4. David Eddings
David Eddings. Novels. Eddings, David, The Elenium Sequence Book 1 The DiamondThrone Book 2 The Ruby Knight Book 3 The Sapphire Rose.
http://www.hycyber.com/HF/eddings_david.html
David Eddings
Novels
Eddings, David, The Elenium Sequence: Book 1: The Diamond Throne Book 2: The Ruby Knight Book 3: The Sapphire Rose Eddings, David, The Tamuli Series: Book 1: Domes of Fire Book 2: The Shining Ones Book 3: The Hidden City

5. Eddings Eddings
Translate this page Info1 Info2 eddings david Die Malloreon- Saga I. Die Herren des Westens.Info1 Info2 eddings david Die Malloreon- Saga II. König der Murgos.
http://www.sciencefictionbooks.de/EddingsDavid.htm
Eddings Eddings
Eddings David
Die Malloreon- Saga I. Die Herren des Westens.

Eddings David
Die Malloreon- Saga II. König der Murgos.

Eddings David
Die Malloreon- Saga III. Der Dämon von Karanda.

Eddings David
Die Malloreon- Saga IV. Zauberin von Darshiva.

Eddings David
Die Malloreon- Saga V. Seherin von Kell.

Eddings David Die Belgariad- Saga I. Kind der Prophezeiung. ( Fantasy). Eddings David Die Belgariad- Saga II. Zauber der Schlange. ( Fantasy). Eddings David Die Belgariad- Saga III. Spiel der Magier. Fantasy- Roman. ( Fantasy). Eddings David Die Belgariad- Saga IV. Turm der Hexer. Fantasy- Roman. Eddings David Die Belgariad- Saga V. Duell der Zauberer. Fantasy- Roman. Eddings David Die Elenium- Saga II. Der Ritter vom Rubin. Fantasy- Roman. Eddings David Die Elenium- Saga III. Die Rose aus Saphir. Fantasy- Roman. Eddings David Die Elenium- Saga I. Der Thron im Diamant. Fantasy- Roman. Eddings David Die Tamuli- Saga 01. Die schimmernde Stadt. Eddings David Das leuchtende Volk. Die Tamuli- Saga. Eddings David Das verborgene Land. Die Tamuli- Saga. Eddings David Die Elenium- Saga I. Der Thron im Diamant.

6. Buch Eddings David - Die Malloreon- Saga I. Die Herren Des Westens.
Translate this page Buch eddings david - Die Malloreon- Saga I. Die Herren des Westens. Info1eddings david Info2 Die Malloreon- Saga I. Die Herren des Westens.
http://www.sciencefictionbooks.de/EddingsDavid/EddingsDavid3404201256.htm
Buch Eddings David - Die Malloreon- Saga I. Die Herren des Westens.
Eddings David
Info2: Die Malloreon- Saga I. Die Herren des Westens.

7. "Bibliographie De Eddings David"
eddings david, LISTE DES OUVRAGES ECRITS PAR eddings david CARROLL(USA, 1931 ) 2 2 NOUVELLES OU ARTICLES Belgarath the Sorcerer
http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/E/Eddings.htm
(USA, 1931 - )
HOME PAGE
AUTRES AUTEURS LETTRE E HAUT DE LA PAGE
Paul Denis
Mise à jour : 29/07/2002.

8. Die Malloreon- Saga IV Zauberin Von Darshiva Eddings David
Translate this page Die Malloreon- Saga IV Zauberin von Darshiva eddings david. Titel Die Malloreon-Saga IV. Zauberin von Darshiva. Autor eddings david.
http://www.1a-lexikonbox.de/Eddings-David-Die-Malloreon-Saga-IV-Z-3404201434.htm
Die Malloreon- Saga IV Zauberin von Darshiva Eddings David
Titel: Die Malloreon- Saga IV. Zauberin von Darshiva.
Autor: Eddings David
Rubrik: Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Gemmell David Die Drenai- Sag...

Taylor Roger Schicksalsbote....

Jones J. V. Der Dornenring. D...

Duncan Dave Des Königs Klinge...
...
Home

9. Die Malloreon- Saga V Seherin Von Kell Eddings David
Translate this page Die Malloreon- Saga V Seherin von Kell eddings david. Titel Die Malloreon-Saga V. Seherin von Kell. Autor eddings david. Rubrik
http://www.1a-lexikonbox.de/Eddings-David-Die-Malloreon-Saga-V-Se-3404201701.htm
Die Malloreon- Saga V Seherin von Kell Eddings David
Titel: Die Malloreon- Saga V. Seherin von Kell.
Autor: Eddings David
Rubrik: Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Duncan Dave Des Königs Klinge...

Routley Jane Dion von Moria 1...

Servat Gilles Der Mythos des ...

Miller Robyn, Miller Ra MYST...
...
Home

10. David Eddings
David Eddings Information. David Eddings was born in Spokane, WashingtonState in 1931 and grew up near Seattle, in the Puget Sound area.
http://users.cybercity.dk/~ccc12836/ded.html
David Eddings Information
D avid E ddings was born in Spokane, Washington State in 1931 and grew up near Seattle, in the Puget Sound area. He received a Bachelor of Arts Degree from Reed College in Portland, Oregon, in 1954 and a Master of Arts in 1961 from the University of Washington. He served in the United States Army. Subsequently he worked as a buyer for the Boeing company. He has been a grocery clerk and taught college-level English. His first novel was a comptemporary adventure story, High Hunt. But he has always been interested in the field of fantasy, and developed the Belgariad series to develop certain technical and philosophical ideas concerning the fantasy genre. After the success of the Belgariad he consolidated his success with two further popular series, The Mallorean and The Elenium. He has resided in many parts of the United States, and was living recently in Northwest America, Carson City (Nevada), with his wife Leigh.
I have customized a page with a little review of most of Eddings books. Be aware though that a frame compatible Webbrowser will be needed for viewing this.
David Eddings Book Review Updated 03-16-1998
I have a David Eddings Glossary Page that may be interesting to look at.

11. David Eddings David Eddings Message Board
Return to David Eddings main page BooksMessage Board - David Eddings. David Eddings. OtherRecent David Eddings Discussions David Eddings 12/4/2002 55401 AM.
http://www.allscifi.com/Board.asp?BoardID=2260

12. Belgarath Der Zauberer Eddings David Eddings Leigh

http://www.gkbb.de/Eddings-David-Eddings-Leigh-Belgarath-der-Zauberer-3404283015
Belgarath der Zauberer Eddings David Eddings Leigh
Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Belgarath der Zauberer.
Eddings David Eddings Leigh
Gebundene Ausgabe Hardcover
Holzheimer Gerd Sei kein Fros...

Ortner Sherry B. Die Welt der...

Roth Sebastian Traut Euch. Da...

Juan Stephen Albert Einstein ...
...
Home

13. Polgara Die Zauberin Eddings David Eddings Leigh
Translate this page Polgara die Zauberin eddings david Eddings Leigh. Belletristik Science Fiction FantasyAmerikanische Literatur Polgara die Zauberin. eddings david Eddings Leigh.
http://www.gkbb.de/Eddings-David-Eddings-Leigh-Polgara-die-Zauberin-3404283120.h
Polgara die Zauberin Eddings David Eddings Leigh
Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Polgara die Zauberin.
Eddings David Eddings Leigh
Gebundene Ausgabe Hardcover
Baker Robin Rendevous im Reag...

Lavater-Sloman Mary Elisabeth...

Toland John Adolf Hitler I. F...

Toland John Adolf Hitler II. ...
...
Home

14. .
Translate this page page précédente eddings david - (1931), page suivante David EDDINGSest né à Spokane (Washington) en 1931, et a grandi dans le nord de Seattle.
http://lanebuleusesf.free.fr/auteur.php3?page=eddings

15. Advanced Search Results - Northshire Bookstore - Manchester Center, Vermont
with Author eddings david/ Eddings Leigh returned 7 items Belgarath The SorcererEddings, David/ Eddings, Leigh ISBN 0345-40395-9 More Information,
http://www.northshire.com/siteinfo/advsearchresults.asp?Author=Eddings, David/ E

16. Eddings David - Odkupienie Althalusa - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
eddings david,Odkupienie Althalusa,Eddings,David,Odkupienie,Althalusa,PRÓSZYNSKI,i,SKAKsiegarnia wysylkowa - jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks229929.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Odkupienie Althalusa
Eddings David Wyd. PRÓSZYÑSKI i S-KA Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: THE REDEMPTIONS OF ALTHALUS T³umacz: Bañkowska Anna Z³odziej Althalus, od d³u¿szego czasu prze¶ladowany przez pech, otrzymuje od dziwnego nieznajomego o p³on±cych oczach niezwyk³e zlecenie. Ma udaæ siê do Domu na Koñcu ¦wiata i wykra¶æ Ksiêgê boga Deiwosa. Kiedy dociera do celu, spotyka czekaj±c± na niego kotkê mówi±c± ludzkim g³osem. Od tej chwili rozpoczyna siê jego duchowa edukacja, która potrwa dwa i pó³ tysi±ca lat i zaowocuje przeciwstawieniem siê z³ym si³om, zmierzaj±cym do unicestwienia ¶wiata. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Diamentowy tron Autor: Eddings David Wyd. PRÓSZYÑSKI i S-KA Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Prorokini z Kell Autor: David Eddings Wyd.

17. Eddings David - Diamentowy Tron - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
eddings david,Diamentowy tron,Eddings,David,Diamentowy,tron,PRÓSZYNSKI,i,SKAKsiegarnia wysylkowa - jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks248630.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Diamentowy tron
Eddings David Wyd. PRÓSZYÑSKI i S-KA Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: The Diamond Throne T³umacz: Maria Duch Diamentowy tron jest pierwszym tomem trylogii ELENIUM , opowiadaj±cej o przygodach ludzi i bogów, a tak¿e tajemniczego i potê¿nego klejnotu Bhelliomu. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Odkupienie Althalusa Autor: Eddings David Wyd. PRÓSZYÑSKI i S-KA Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Prorokini z Kell Autor: David Eddings Wyd. AMBER WYDAWNICTWO Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych ... bizuteria.wysylkowa.pl

18. Basic Search
Title. Author. Subject. Call Number. Medium. 1. The diamond throne, Eddings,David, Fantasy, FEDD-, Text. 3. Pawn of prophecy, Eddings, David, Fantasy, F-EDD-,Text.
http://intra.trinity.wa.edu.au/webopac/default.asp?n=a&c=EDDINGS DAVID

19. EDDINGS David
Translate this page Accueil Biblios E Retour eddings david David EddingsUSA (1931 - ) Références Romans=32 - Recueils=0 - Nouvelles
http://www.bdfi.net/auteurs/e/eddings_david.htm
Accueil Biblios E Retour
  EDDINGS David David Eddings
  USA (1931 - )
  Mail
  Romans
 • La fin de partie de l'enchanteur [Chants de la Belgariade - Chant V] (1982, Enchanters' end game)
 • (1982, Pawn of prophecy)
 • (1982, Queen of sorcery)
 • Le gambit du magicien [Chants de la Belgariade - Chant III] (1983, Magician's gambit)
 • (1984, Castle of wizardry)
 • (1988, Guardians of the west)
 • (1988, The demon Lord of Karanda)
 • (1989, King of the Murgos)
 • (1989, The sorceress of Darshiva)
 • (1989, The diamond throne)
   Olivier Orban, 1992
 • (1991, The seeress of Kell)
 • Le chevalier de rubis [La trilogie des joyaux - 2] (1991, Ruby Knight)
   Plon, 1993
 • La rose de saphir [La trilogie des joyaux - 3] (1991, The sapphire rose)
   Plon, 19..
 • (1992, The losers)
 • (1992, Domes of fire)
 • (1992, The shining ones)
 • (1994, The hidden city)
 • (1995, Belgarath the sorcerer)
 • (1995, Belgarath the sorcerer)
 • Le Codex de Riva (1999, The Rivan Codex) (avec EDDINGS Leigh
   Pocket, Rendez-vous ailleurs, 2000
 • (avec EDDINGS Leigh
 • (avec EDDINGS Leigh
 • (avec EDDINGS Leigh
   Pocket, Rendez-vous ailleurs, 1999
 • (avec EDDINGS Leigh
   Pocket, Rendez-vous ailleurs, 1999

20. The Eddings Chronicles
A website and online community/forum about fantasy authors davidand Leigh eddings and their books. The eddings Chronicles david
http://www.eddingschronicles.com/
The Eddings Chronicles
david, eddings, leigh, belgariad, malloreon, elenium, polgara, belgarath, redemption, althalus, regina, song, elder, gods, forum, community
A website and online community/forum about fantasy authors David and Leigh Eddings and their books.
Enter Here
NameZero.com - Register your domain name.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 96    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter